Onze samenwerking

Ons team bestaat uit verschillende specialisten die allemaal willen bijdragen aan het verhogen van het welzijn van hun patiënten. Deze samenwerking bestond al langer, maar veranderende zorgwetten waren voor ons de aanleiding om deze samenwerking nog verder uit te breiden. Samen Zorg Ommen bestaat uit de domeinen Fysiotherapie, Ergotherapie, Diëtetiek, Logopedie en Huid- en Oedeemtherapie.

Wat is de aanleiding voor deze samenwerking?

Een veranderend zorgklimaat vraagt om een verandering in de zorg die wij onze patiënten bieden. Door de komst van een nieuwe wet sinds 1 januari 2015, komt er meer zorg van de tweede lijn terecht bij de eerste lijn. Dit houdt in dat lokale zorg belangrijker wordt. De zelfredzaamheid van onze patiënten vergroten wordt steeds meer een prioriteit, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Door middel van ons nieuwe samenwerkingsverband, stemmen wij ons zorgaanbod hierop af. Hiermee willen we snelle en betere oplossingen bieden voor al uw zorgvragen en problemen. Door voor elke patiënt een afgestemd behandelplan op te stellen, krijgen zij precies de zorg die zij nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen wonen in hun vertrouwde woonomgeving. Daarmee hopen we niet alleen het fysiek gemak van onze patiënten te bevorderen, maar ook hun welzijn.

Welke voordelen biedt dit mij als patiënt?

Voor u heeft het koppelen van verschillende specialismen een aantal grote voordelen. Doordat wij als deskundigen vaker en kwalitatief beter overleg kunnen plegen met betrekking tot uw zorg, levert dit meer betrokkenheid en mogelijkheden tot aangepaste zorg- en behandelplannen op.

Door de samenwerking zijn we in staat complexe zorgvragen vanuit een ander perspectief te bekijken. Samen Zorg Ommen kan nu als een samenhangend geheel van specialisten, als een team, naar problemen kijken in plaats van als losse kaders. Dit kunnen we vergelijken met uw zorg: in plaats van verschillende (en wellicht gerelateerde) aandoeningen apart te behandelen, willen wij voor onze patiënten één allesomvattend zorgplan ontwikkelen. Daarin komen alle klachten aan bod door de kennis van verschillende specialisten toe te passen. Door alle op zichzelf staande specialismen te bundelen, wordt probleemoplossend werken gestimuleerd en de kwaliteit van ons gezamenlijke zorgaanbod verbeterd.

Tot slot hebben wij door de samenwerking de mogelijkheid om verschillende paramedische en technologische ontwikkelingen te kunnen blijven volgen. Innovatie op paramedisch gebied is voor ons team ontzettend belangrijk. Daardoor zullen wij er altijd naar streven om mee te blijven gaan met maatschappelijke veranderingen en veranderingen in de gezondheidszorg.

Voor wie is dit van belang?

In eerste instantie zullen wij ons richten op COPD-patiënten en kinderen met een zorgvraag.

Maar dit samenwerkingsverband wordt verruimd, zodat ons team in de toekomst andere patiëntgroepen hetzelfde gemak kan bieden. Voor al onze patiënten die gebruik willen maken de specialismen die Samen Zorg Ommen biedt, is de samenwerking tenslotte een pluspunt.