Logopedie

Het doel van logopedie is het verbeteren en vergemakkelijken van communicatie in de breedste zin van het woord. Bij communiceren denken we al snel aan praten, maar er komt veel meer bij kijken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken én geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Bij communicatiestoornissen focust logopedie zich op de ontwikkeling van taal, spraak, stem, adem, gehoor, auditieve functies, mondgedrag en het (leren) lezen en spellen. Daarnaast kan de logopedist hulp bieden bij problemen rondom de verwerking van eten en drinken.

Onze praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van dyslexie en wij behandelen zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Onze logopedist geeft naast behandelingen ook advies en trainingen om uw klachten zoveel mogelijk te beperken of te verhelpen.

Normaal gesproken zijn uw afspraken met onze logopedist bij ons op de praktijk, maar bij medische indicatie kunnen behandelingen ook bij u thuis of (bij kinderen) op school plaatsvinden. Tijdens een intakegesprek verzamelt de logopedist zoveel mogelijk informatie over uw klacht. Door het stellen van vragen wordt het probleem in kaart gebracht en wordt er gezocht naar oorzaken en eventuele in stand houdende factoren. Soms blijkt na het onderzoek dat het geven van advies en informatie al voldoende is. Als er wordt overgegaan tot behandeling, wordt er een behandelplan opgesteld.

Logopedie en Samen Zorg Ommen

Soms staan logopedische problemen niet op zichzelf. Onze ervaring is dat logopedie in veel gevallen een multidisciplinaire aanpak vraagt. Door het aangaan van de samenwerking binnen Samen Zorg Ommen wordt de zorg rondom onze patiënten gebundeld en op elkaar afgestemd. Expertise van verschillende deskundigen wordt gedeeld en er vindt overleg plaats. De behandelingen kunnen op deze manier zoveel mogelijk op één lijn gebracht worden, zodat de kwaliteit ervan verbetert.

Maak kennis met onze logopedist

Linda Oosterlaar is logopediste bij Tweespraak Logopedie & Dyslexie en ons aanspreekpunt als logopediste. Ze maakt nu ook deel uit van onze samenwerking om patiënten vanuit haar achtergrond te adviseren en te helpen.