Ergotherapie

Een bezoek aan de ergotherapeut kan verschillende oorzaken hebben. Heeft uw kind een motorische achterstand of heeft u een beroerte gehad en wilt u weer leren zelfstandig taken uit te voeren? Wilt u adviezen over hoe u huishoudelijke taken het beste uit kunt voeren met uw reumatische aandoening? Heeft u last van nek-, rug- of schouderklachten door een verkeerde zitpositie op uw werk? Of misschien wilt u uw mobiliteit vergroten, die is verslechterd door de Parkinson en waar u sinds een aantal jaren mee kampt. In deze, en nog vele andere gevallen kan de ergotherapeut u behandelen en voorzien van advies om uw levensgemak en zelfredzaamheid te vergroten.

De ergotherapeut kijkt tijdens de behandeling altijd naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Wellicht kunnen hulpmiddelen of aanpassingen binnen uw woning bepaalde handelingen vergemakkelijken. Ergotherapeutische behandelingen bestaan dus niet puur uit oefeningen of een bewegings- en vaardigheidstraining, maar ook uit advies en eventuele toepassingen van hulpmiddelen. Balans belasting-belastbaarheid is ook een belangrijke taak van de ergotherapeut. Hulpmiddelen of (woning)aanpassingen worden altijd eerst uitgeprobeerd voordat ze definitief worden toegepast of aangevraagd.

Na een bezoek van de ergotherapeut analyseert deze uw vraag of klacht met u. Mogelijke oplossingen worden besproken en aan de hand daarvan wordt een oefen- of trainingsplan opgesteld en/of hulmiddelen uitgeprobeerd. Bij een trainingsplan zullen medebewoners ook worden betrokken. Zo kunnen zij ondersteuning bieden en zijn zij op de hoogte van de veranderingen in sommige dagelijkse handelingen. Bij de aanvraag van hulpmiddelen zal de ergotherapeut assisteren en informeren over eventuele vergoedingen vanuit uw zorgverzekeringspakket. Zodra u uw hulpmiddel heeft ontvangen, zal de ergotherapeut u leren om te gaan met dit hulpmiddel bij verschillende dagelijkse activiteiten. Wat betreft hulpmiddelen zijn er een heel aantal mogelijkheden die u wellicht gemak kunnen bieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan aangepast bestek en servies, hulpmiddelen bij het aan- en uitkleden, hulpmiddelen bij het douchen, wandbeugels of ergonomische aanpassingen rondom kantoorwerk.

Ergotherapie en Samen Zorg Ommen

Binnen Samen Zorg Ommen is onze ergotherapeutische behandeling een aanvulling op de fysiotherapie. Waar de fysiotherapeut uw beweging bevordert, richt de ergotherapeut zich op het betekenisvol handelen in het dagelijks leven. Participatie van u als cliënt is altijd van belang en de behandelingen zijn er op gericht om zo lang, goed en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in uw huidige leefsituatie. Hierbij worden uw mogelijkheden, beperkingen en uw leefomgeving in acht gehouden. Waar nodig, kunnen hulpmiddelen worden ingezet of aanpassingen aan de woonomgeving worden gedaan.

Maak kennis met onze ergotherapeut

Marianne Kremer en Anke Roelofs werken als ergotherapeut binnen de praktijk Fysiotherapie De Carrousel. Met hun expertise zijn zij een belangrijk onderdeel van onze samenwerking.