Diëtetiek

Bij onze diëtiste kunt u terecht voor veel verschillende vragen over uw voedings- of levensstijl. Misschien wilt u uw figuur verbeteren of een verandering aanbrengen in uw voedingspatroon of leefstijl. Of bent u een professioneel sporter en wilt u advies over een sportdieet? Een aandoening of ziekte kan ook de aanleiding zijn voor aangepaste voeding. En wanneer u op advies van uw arts uw gezondheid wilt verbeteren of een speciaal dieet moet volgen, kunt u ook terecht bij onze diëtiste. Concrete aanleidingen voor een aangepast dieet zijn bijvoorbeeld: over- of ondergewicht, diabetes mellitus type 1 en 2, een te hoog cholesterolgehalte of een te hoge bloeddruk, maag-, darm- en leverproblemen, nierziekten, COPD, voedselovergevoeligheid, -allergieën en –intolerantie, zwangerschap, sportvoeding en preventie.

Wanneer u een afspraak maakt met onze diëtiste, worden tijdens het eerste consult uw medische voorgeschiedenis, klachten, persoonlijke omstandigheden en huidige leefstijl besproken. Op basis van deze informatie bespreekt de diëtiste samen met u de mogelijkheden voor een voedings- of dieetvoorschrift. Eigen inbreng van voorkeuren en/of ideeën is zeker mogelijk en daarnaast zal er altijd een afstemming zijn op uw persoonlijke situatie en budget.

Tijdens de vervolgconsulten worden de voortgang en eventuele problemen die komen kijken bij uw voedingsplan besproken. Indien nodig, kan het voedingsadvies alsnog worden bijgesteld. Tijdens de vervolgconsulten wordt ook aandacht besteed aan voedingskennis en motivatie voor gedrags- en leefstijlverandering. Naast een voedingsplan en -advies zorgen de bezoeken aan de diëtist hierdoor ook voor meer kennis van voedsel, wat u in de toekomst kan helpen zelfstandig een passend voedingspatroon te ontwikkelen en te volgen.

Aan het einde van de behandelperiode vindt er een afsluitend gesprek plaats, waarin de behandeling wordt geëvalueerd en de diëtiste (bij verwijzing) een eindrapport opstuurt naar uw huisarts.

Diëtetiek en Samen Zorg Ommen

Rondom de zorg van de cliënt onderhoudt de diëtiste contact met diverse paramedici, thuiszorg instellingen, huisartsen en medisch specialisten. Doordat een deel van deze genoemde zorgverleners binnen hetzelfde team werkzaam zijn, zijn de communicatielijnen kort wat leidt tot effectievere zorg. Door de multidisciplinaire samenwerking binnen Samen Zorg Ommen verwachten wij dat dieetbehandelingen effectiever zullen zijn en dat de gestelde doelen sneller behaald worden. Door de samenwerking binnen het team zijn wij in staat een completer zorgpakket te bieden, afgestemd op u als cliënt.

Maak kennis met onze diëtist

Margot ten Have werkt voor Ceres dieet advisering, en is met haar kennis van sportvoeding en diëtetiek een belangrijke schakel in onze samenwerking.